ارتباط با ما

برای ارتباط با ما:

PKP-föreningen, Skagafjordsgatan 14 Lgh 1302 164 55 Kista, Sweden
Tel: 0046812093050
Mobil: 0046736531651
E-post: heydar@radiochakavak.com
Skype: radiochakavak.com